Miesto pre malé aj veľké ženy

NAŠE AKTIVITY

V jednotlivých programoch poskytujeme zážitkové vzdelávanie, edukáciu a osvetu dospievajúcich dievčat, žien v produktívnom veku aj žien v menopauze.

Počas letných prázdnin organizujeme letné tábory dennou formou od 10 rokov  a týždenný pobyt pre dospievajúce dievčatá od 12 rokov. 

Hlavnou činnosťou projektu sú prednášky pre ženy v produktívnom veku a menopauze a rovnako aj interaktívne prednášky pre mladistvých a žiakov vybraných ročníkov základných škôl. 

Novinkou nášho projektu je zážitkový víkendový pobyt pre mamy a dcéry v láskavom objatí prírody Hrušova.

Základným cieľom je postupne odtabuizovať témy dospievania a napomáhať dievčatám a rodičom s prípravou na obdobie premien, ktoré je prirodzenou súčasťou života ženy.

Zrkadlom puberty je obdobie perimenopauzy a menopauzy. Pre ženy v tomto veku ponúkame cyklus prednášok o perimenopauze a menopauze, jej premenách, úskaliach, emočných búrkach, výžive a prijatia seba v zrelosti.

NAPÍSALI NÁM ... 

STOJÍME ZA PROJEKTOM


V projekte Mesačný dom nás spojilo okrem priateľstva rodičovstvo a dospievanie našich detí. Doviedlo nás k poznávaniu tém spojených s pubertou a vlastnou cyklickosťou.

Pôsobíme pod občianskym združením Oživená v Lučenci a naše aktivity v projekte Mesačný dom započali v roku 2021. 


mesacnydom@gmail.com

KONTAKT: 

Oživená

Rúbanisko III 2786/6, 

984 03 Lučenec

IČO: 42316375