HĽADÁME ŤA PRÁVE TERAZ

Aktuálne prebieha nábor dobrovoľníčok

Leto roku 2023 bude v znamení až troch letných táborov pre dospievajúce dievčatá. 

Novinkou je denný tábor v Banskej Bystrici, na ktorý sa veľmi tešíme! 

TAJUPLNÁ KRAJINA

DENNÝ TÁBOR

MALÉ ŽENY

POBYTOVÝ TÁBOR


MESAČNÝ DOM

Mesačný dom je moderný program vzdelávania formou interaktívnych prednášok na vybrané témy súvisiacich s obdobím puberty a dospievaním dievčat. Hlavnou prioritou sú témy menštruačného cyklu a cyklickosti ženy. Naši vyškolení dobrovoľníci vám pripravia aktivity pre každú skupinu na mieru.


OSVETA 

VZDELÁVANIE Cieľom je odtabuizovať témy dospievania a pomôcť rodičom s prípravou dievčat v období premien, ako prirodzenej súčasti života ženy. Rovnako tak pripraviť dievčatá na potrebnú zmenu hygienických návykov, ktoré súvisia s dospievaním a poskytnúť im informácie a poradenstvo.
Projekt MESAČNÝ DOM

je realizovaný s podporou OZ Oživená.