STOJÍME ZA PROJEKTOM

V projekte Mesačný dom nás spojilo okrem priateľstva rodičovstvo a dospievanie našich detí. Doviedlo nás k poznávaniu tém spojených s pubertou a vlastnou cyklickosťou. 

Dnes tvoríme funkčný tím a venujeme sa dievčatám a ženám v každom veku. Vytvárame rôzne programy pre dospievajúce dievčatá na mimoškolských stretnutiach a rovnako priestor pre ženy v produktívnom veku a období menopauzy. Ponúkame bezpečný priestor na zdieľanie a sebapoznávanie tém v oblasti ženstva.

Pôsobíme pod občianskym združením Oživená v Lučenci a naše aktivity v projekte Mesačný dom započali v roku 2021.

CIELE & VÍZIA

Tému ženstva, dospievania, či cyklickosti prinášame komplexne z pohľadu rôznych profesií: cyklickej sprievodkyňe, zdravotnej sestry, pedagogičky, psychologičky, etnologičky, poradkyne zdravej výživy aj kondičnej trénerky a zároveň vyšetrovateľky policajného zboru v rámci prevencie šikany. 

Našim cieľom je oslovovať dievčatá v období dospievania. Vniesť im do života tému cyklickosti, zlepšovať vedomie o zdravom vzťahu k vlastnému telu. Vnímame potrebu zlepšiť komunikačné schopnosti vo vzťahoch -priateľských aj rodičovských, hravou formou pracujeme s emóciami ich poznávaní a hľadaní porozumenia sebe i okoliu.  

Mesačný dom vnímame ako rozvojový projekt pre dospievajúcu mládež na celom Slovensku. 

SPOZNAJME SA

Ambasádorkou projektu Mesačný dom je vyštudovaná zdravotná sestra s dlhoročnou praxou na gynekologickej ambulancii. Menštruačný cyklus dievčat a žien je každodennou súčasťou jej práce. Dôverne pozná systém fungovania ženského tela a zároveň chápe úskalia ženskej premenlivosti, ktoré prináša ženám v produktívnom veku aj MENOPUAZE formou prednášok a osvety. 

"Volám sa Any. Som zdravotná sestra a pracujem na gynekologickej ambulancii. Prišiel čas zvedomovať Malým aj Veľkým ženám cyklickosť, jej premeny a dary. A ja chcem byť súčasťou tohto procesu."

Dôležitou témou dospievania je téma hraníc vo vzťahu k sebe a vzťahu k vonkajšiemu svetu. Rovnako tak svet sociálnych sietí a bezpečnosti v ňom. Práve tento pohľad prináša policajná vyšetrovateľka. Okrem prevencie v spomínaných témach dopĺňa túto tému svojimi niekoľkoročnými skúsenosťami v rámci trénerstva pohybu a životného štýlu, s ktorým súvisia aj správne stravovacie návyky. Kombinácia správne zvoleného pohybu a výživná strava prispievajú a napomáhajú správnemu fungovaniu menštruačného cyklu.  FB: ENJOY MOVES

"Volám sa Maťa a som policajtka. Väčšinu života som v mužskom prostredí a aj vďaka svojej práci som zistila, aké je dôležité podporiť zdravé sebavedomie žien, ktoré sa rodí práve v období dospievania. Zdanlivo nesúvisiace témy tak prepájam v tomto krásnom projekte."

Vzdelanie a osveta v rámci ženskej cyklickosti je základným pilierom pre zmeny a rozvoj v rodinnom a spoločenskom systéme modernej doby. Etnologička, tanečno-pohybová terapeutka a cyklická sprievodkyňa prináša do projektu základnú víziu premien do budúcnosti. Tancom pomáha nachádzať prístupy k svojmu telu a pocitom. Vedie tanečné dielne, workshopy a prednášky na Slovensku. Spája svoje takmer dvanásťročné poznatky z etnológie, epigenetiky, a neurovied v práci so ženskými a mužskými skupinami na rôzne témy.  www.zosvetla.sk

"Moje meno je SvetLa a veľmi rada vytváram projekty, ktoré môžu ľudí posúvať bližšie k svojej podstate. Práca s mládežou a témou ženstva je pre aktuálny svet zásadná. Mesačný dom má zmysel !"

Organizačné zastrešenie celého projektu zabezpečuje predsedkyňa občianskeho združenia Oživená, ktoré bolo založené v roku 2014. Od tohto obdobia podporilo mnoho projektov na lokálnej úrovni regiónu Novohrad aj mimo neho.

FB: OŽIVENÁ

"Volám sa Olesia, mám pedagogické vzdelanie a pochádzam z Ruska. Páči sa mi práca s deťmi a taktiež predstava toho, že energia, ktorú venujem tomuto projektu, zlepšuje našu budúcnosť a svet."