Prednášky a kurzy

Na stránke aktuálne pracujeme. Sme v procese príprav termínov a prednáškových programov. Tešíme sa na online a osobné stretnutia.