AKO SA STAŤ DOBROVOĽNÍČKOU

a čo to vlastne znamenáProjekt Mesačný dom prináša moderný program vzdelávania vo forme interaktívnych prednášok na školách aj mimoškolských stretnutiach na vybrané témy súvisiace s obdobím puberty a dospievania dievčat.

Hlavnou prioritou sú témy menštruačného cyklu a cykličnosti ženy.

Našim cieľom je odtabuizovať toto obdobie premien ,poskytnúť poradenstvo a edukovať dievčatá o zmene hygienických návykov počas puberty.
NÁBOR DOBROVOĽNÍČOK

Čo zahrňuje dobrovoľnícka činnosť?

-edukácia dospievajúcich dievčat v skupine

-edukácia a sprevádzanie dievčat počas letných táborov

-individuálny prístup

-dobrovoľnícka činnosť v rámci praxe na strednej škole počas letných prázdnin

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ DOBROVOĽNÍČKA SPĹŇAŤ

-vek 18+

-voľný čas na dobrovoľníctvo asi 3 hod. 2x do mesiaca na pravidelnej báze

-účasť na celodennom školení (sobota) -zaškolenie do témy,etický kódex

-vítané sú skúsenosti v oblasti práce s mládežou,pedagogické event. zdravotnícke vzdelanie

-trpezlivosť,empatia,humánnosť,komunikačné schopnosti,flexibilita

-pozitívny prístup k marginalizovaným skupinámAKO PREBIEHA NÁBOR?


-vyplnenie dotazníka

-osobný pohovor

-školenie

-zácvik vo vedení kruhu,ev. edukácia na školáchPrihlás sa u koordinátorky projektu Any: annamatuskova02@gmail.com 

 0908 559 900

Ak sa chceš podieľať na vytváraní pozitívneho vzťahu k sebe, svojmu telu, menštruácii u dospievajúcich dievčat, ozvi sa nám.