odložené

Vložte svoj text

TERÉNNY VÝSKUM

Cieľom výskumu je zmapovať aktuálnu situáciu na základných školách v okrese Lučenec v rámci aktivít vedúcich k vzdelávaniu a osvete v téme dospievania a puberty dievčat. Prioritný záujem sa týka témy cyklickosti a návykov ohľadom menštruácie. 

Cieľovou skupinou sú žiačky 2. stupňa ZŠ. S týmto zámerom sú oslovené vedenia štátnych aj súkromných škôl. Prioritou je zozbierať informácie ohľadom vyučovacích hodín venovaných tejto téme, hygienických návykov dievčat a prístupu k tejto téme zo strany učiteľov a spolužiakov.  

Na základe výskumu všetky informácie spracujeme, vyhodnotíme a pripravíme varianty edukačného programu Mesačný dom pre základné a stredné školy. Zámerom je vytvoriť interaktívne prednášky a súbor aktivít pre mimoškolskú činnosť priamo nadväzujúcich na osvetu.

HĽADÁME ŤA PRÁVE TERAZ

Aktuálne prebieha nábor dobrovoľníčok